abouts the congress news how to apply? practical information contact

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Leszek P. Słupecki (przewodniczący, Instytut Historii UR),
dr hab. prof. UR Andrzej Rozwałka (wice-przewodniczący, Dyrektor Instytutu Archeologii UR),
Prof. dr hab. Michał Parczewski (wice-przewodniczący, Instytut Archeologii UR),
Prof. dr hab. Zdzisław Budzyński (Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR),
dr hab. prof. UR Jolanta Kamińska-Kwak (Dyrektor Instytutu Historii UR),
mgr Joanna Berdowska (Prezes Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego),
dr Michał Dzik (Instytut Archeologii UR),
dr Leszek Gardeła (Instytut Archeologii UR),
mgr Remigiusz Gogosz (Instytut Historii UR),
mgr Sylwia Jędrzejewska (Instytut Archeologii UR)