abouts the congress news how to apply? practical information contact


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
----------------------------------------------------------------
Marszałek Województwa Podkarpackiego

----------------------------------------------------------------
Wojewoda Podkarpacki

----------------------------------------------------------------
Prezydent Miasta Rzeszowa

----------------------------------------------------------------