abouts the congress news how to apply? practical information contact


Rejestracja zgłoszeń uczestników V Kongresu Mediewistów Polskich prowadzona jest za pomocą formularza zamieszczonego do pobrania poniżej. Prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: mediewistyka@ur.edu.pl lub listownie na adres Biura Kongresu (ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów).

REGISTRATION FORM - ENGLISH VERSION


Osoby, które zamierzają dopiero zgłosić propozycję referatu lub posteru prosimy o wiadomość na adres mailowy Biura Kongresu i wypełnienie formularza rejestracyjnego dopiero po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia przez moderatora sekcji.

Opłata kongresowa:
- pełna: 300 zł
- ulgowa (studenci I, II i III stopnia): 150 zł

Opłatę kongresową prosimy wnosić przelewem, na subkonto Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego:

Bank Millenium S.A.
80 1160 2202 0000 0002 7934 9858

Wpłaty w EUR:
Bank Millennium S.A.
PL64116022020000000133357386
SWIFT CODE: BIGBPLPWXXX

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz afiliację uczestnika Kongresu.
Potwierdzeniem dokonania rejestracji będzie wiadomość e-mail przesłana przez organizatorów po otrzymaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego i wpłaty na konto.

Uczestnikom, którzy są prelegentami, moderatorami, sekretarzami sekcji, pracownikami naukowymi lub studentami oraz dokonają rejestracji i wpłaty do dnia 30.06.2015 r. organizatorzy zapewniają:
- trzy noclegi ze śniadaniem w terminach: 20/21.09, 21/22.09, 22/23.09;
- dodatkowo dla osób, które zadeklarują udział w jednej z oferowanych wycieczek, nocleg ze śniadaniem w terminie 23/24.09;

Pozostałym uczestnikom, w tym wszystkim osobom, które dokonają rejestracji i wpłaty w terminie od 01.07.2015 r. do 31.08.2015 r. organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu. Zapewniamy natomiast zniżki za nocleg w wybranych hotelach, których lista zostanie podana w późniejszym terminie.
      Wszystkim uczestnikom Kongresu organizatorzy zapewniają:
- materiały kongresowe;
- catering powitalny w dniu 20.09;
- serwis kawowy w trakcie obrad;
- catering obiadowy w miejscu obrad dla zainteresowanych osób, które zaznaczą taką opcję w formularzu rejestracyjnym;
- możliwość udziału w uroczystym bankiecie w dniu 22.09;
- możliwość udziału w jednej z wycieczek organizowanych w dniu 24.09 (wycieczka I – zwiedzanie Rzeszowa, w tym Podziemnej Trasy Turystycznej, wycieczka II – wyjazd do skansenu archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy k. Jasła oraz wizyta w jednej z podjasielskich winnic; linki do stron internetowych poświęconych atrakcjom Rzeszowa oraz skansenowi w Trzcinicy znajdują się w zakładce informacje praktyczne).

Propozycje tematów referatów, przyczynków oraz posterów prosimy zgłaszać na adres mailowy: mediewistyka@ur.edu.pl, w terminie do 30 maja 2015 r. Liczba miejsc jest ograniczona. W zgłoszeniach prosimy o określenie sekcji, do której ewentualnie Zgłaszający chciałby dołączyć ze swoim wystąpieniem.